Leksykon Terminów Winiarskich


Szukaj:
Instrukcje

Uprawa winorośli, winobranie

Ampelografia (ampélographie) - nauka zajmująca się opisem odmian i gatunków winorośli

Bezpestkowy (apyrene) - o szczepie produkującym winogrona bez pestek

Biodynamika (biodynamie) - sposób uprawy winorośli polegający na zachowaniu harmonii między ziemią, rośliną a jej środowiskiem, biorąc pod uwagę fazy księżyca i ruch planet oraz wykluczając użycie sztucznych nawozów i środków ochrony roślin

Blaszka liściowa (limbe) - główna część liścia, zwykle płaska i cienka, o różnorodnym kształcie, zbudowana głównie z miękiszu zieleniowego rozpiętego na szkielecie tkanek przewodzących

Botrytyzowanie / botrytyzacja (botrytisation) - poddawanie winogron działaniu grzyba botrytis cenerea w celu ich wysuszenia

Bouffanelle (fr.) - wiązanka pędów winorośli

Bourillon (fr.) - pączek, który wyrasta z młodego pędu

Cep (fr.) - pień winorośli

Cordon (fr) - sposób prowadzenia winorośli, polegający na przywiązaniu pędów do drutu

Courgée (fr) - rodzaj pędu owoconośnego oddalonego od pnia winorośli i przymocowanego do tyczki; termin używany w regionie Jury, we Francji

Courson (fr.) - pęd owoconośny

Dojrzewanie winogron (maturation) - okres wegetacyjny winorośli, podczas którego grona przestają rosnąć i zaczynają zmieniać kolor; podczas dojrzewania poziom kwasowości w gronach obniża się a zawartość cukru wzrasta, dzięki czemu mogą one osiągnąć swoją pełną dojrzałość

Dosadzać (complanter 1) (fr) - czynność polegająca na zasadzeniu pustych miejsc w winnicy nowymi winoroślami

Drewnienie / lignifikacja (aoutement) - proces biologiczny polegający na wnikaniu ligniny do ścian komórkowych młodych pędów winorośli, powodując ich sztywnienie; proces ten zachodzi końcem lata

Encépagement (fr.) - suma szczepów danej winnicy, apelacji lub regionu

Endokarp (endocarpe) - wewnętrzna warstwa owocni, która czasami drewnieje tworząc pestkę zawierającą nasienie

Espaldera (hiszp.) - metoda sadzenia winorośli, polegająca na poprowadzeniu ich po sznurkach

Espoudasser (fr.) - czynność polegająca na wstępnym przycinaniu winorośli

Fenologia (phénologie) - dziedzina badań ekologicznych opisująca cykliczne zjawiska zbiorowisk roślinnych takie jak zawiązywanie i pączkowanie, kwitnienie, rozsiewanie nasion czy zrzucanie liści, będących reakcją roślin na sezonowe zmiany klimatu

Fitosanitarny (phytosanitaire) - dotyczący zapobiegania chorobom roślin oraz likwidowania zagrożeń jakie niosą one dla zdrowia człowieka

Forma „gobelet” (taille en gobelet) - sposób przycinania winorośli polegający na nadaniu jej kształtu kubka

Forma Guyota (taille en guyot / taille Guyot ) - sposób przycinania winorośli polegający na zachowaniu jednej lub dwóch gałęzi, zawierających od 6 do 8 pączków każda, a następnie przywiązaniu ich poziomo do drutu

Forma Royat (taille Royat) - sposób przycinania winorośli polegający na pozostawieniu dwóch gałęzi, które następnie mocuje się poziomo do drutu

Fotosynteza (photosynthese) - proces zachodzący pod wpływem światła w roślinach zawierających chlorofil, polegający na syntezie prostych związków organicznych - węglowodanów ze związków nieorganicznych - dwutlenku węgla i wody, w trakcie którego dochodzi do uwalniania się tlenu

Gleba (sol) - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowiąca podłoże życia roślin i zwierząt; od jej składu chemicznego zależy jakoś otrzymanego wina; np. glina zapewnia winu kolor, konsystencję, moc i garbniki, natomiast krzemionka bukiet i subtelność

Gobelet (fr.) - patrz forma „gobelet”

Gourmand (fr.) - gałąź wyrastająca z pnia winorośli, niedająca owoców, przeznaczona do usunięcia

Guyot (fr.) - patrz forma Guyot

Hautain (fr.) - winorośl o wysokości przekraczającej 2 m, której pień wspiera się na tyczkach lub drzewie

Hybryd (hybride) - o szczepie pochodzącym ze skrzyżowania dwóch różnych gatunków winorośli; termin używany głównie w kontekście szczepów pochodzących ze skrzyżowania winorośli amerykańskich z europejskimi

Jajowaty (ovoide) - o owocu lub pestce winogrona, które kształtem przypomina jajko

Klony (clones) - winorośle genetycznie identyczne pochodzące od tej samej winorośli – matki

Kwiaty winorośli (fleurs) - drobne kwiaty, zbudowane ze słupka i pręcików, zebrane w groniaste kwiatostany

Lambruche (fr.) - patrz lambrusque

Lambrusque (fr.) - winorośl dzika

Lignina (lignine) - substancja organiczna powodująca drewnienie ścian komórkowych roślin

Mezokarp (mésocarpe) - środkowa warstwa owocni, między egzokarpem (skórką) i endokarpem (tkanką, która otacza pestkę), powszechnie nazywana miąższem

Mieszaniec (métis) - o każdym szczepie pochodzącym ze skrzyżowania dwóch różnych lub tych samych gatunków winorośli

Międzywęźle (entre-coeur/ mérithalle) - odcinek łodygi między węzłami tj. miejscami osadzenia dwóch kolejnych liści na łodydze

Millerandage (fr.) - niekompletny rozwój winogron wynikający z nieprawidłowego zawiązywania kwiatów

Nalot woskowy (pruine) - cienka warstwa ochronna pokrywająca skórkę winogron, chroniąc ją przed kurzem i wilgocią

Nawadnianie (irrigation) - dostarczanie glebie dodatkowej porcji wody w celu zapewnienia rosnącym na niej krzewom winorośli odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju

Obrywanie liści (effeuillage) - czynność polegająca na usuwaniu nadmiernej ilości liści z krzewu w celu zwiększenia dostępu światła i powierza do gron

Obrywanie winogron / odszypułkowanie (égrappage / eraflage ) - czynność polegająca na oddzielaniu winogron od szypułek przed umieszczeniem ich w kadzi fermentacyjnej

Obsypywanie (coulure) - opadanie kwiatów lub młodych owoców w wyniku wadliwego zawiązania spowodowanego złymi warunkami klimatycznymi lub obecnością pasożytów

Oczko (oeil) - główny pąk winorośli

Ogławiać (écimer) - przycinać wierzchołki winorośli w celu skierowania składników odżywczych do gron

Okopywanie (chaussage) - czynność polegająca na otoczeniu pnia winorośli ziemią w celu ochrony go przez zamarznięciem w zimie

Owocnia (péricarpe) - ściana owocu składająca się z trzech warstw zewnętrznej – egzokarp, środkowej – mezokarp i wewnętrznej – endokarp, której zadaniem jest ochrona znajdujących się w niej nasion

Pampre (fr.) - 1. młody, nie zdrewniały jeszcze pęd winorośli; 2. gałąź winorośli wraz z liśćmi i gronami

Passerillage (fr.) - metoda polegająca na pozostawieniu dojrzałych winogron na krzaku i suszeniu ich w sposób naturalny na słońcu w celu zwiększenia w nich zawartości cukru

Pączek (bourgeon) - świeża odrośl rośliny, będąca zalążkiem nowego pędu, kwiatu, liścia lub owocu

Perykarp (péricarpe) - patrz owocnia

Pęd (sarment) - młoda, zdrewniała gałąź winorośli, usuwana po wydaniu owoców

Pęd boczny (entre-coeur) - pęd dający małe owoce, które nie nadają się do spożycia; często obcinany podczas przerzedzania winorośli

Podkładka (porte-greffe) - ukorzeniona roślina, na której szczepi się młody pęd pochodzący z innej rośliny

Prowadzenie winorośli (conduite de la vigne) - suma czynników wpływająca na wygląd winorośli oraz na jakość jej owoców; należą do nich między innymi stopień zagęszczenia plantacji, sposób przycinania winorośli, sposób przywiązywania pędów do palików; sposób prowadzenia winorośli zależy od rodzaju szczepu, klimatu czy regionu

Przycinać (tailler) - patrz przycinanie

Przycinanie (taille) - czynność polegająca na obcinaniu pędów winorośli, w celu pobudzenia jej do wzrostu i lepszej wydajności

Przywiązywanie pędów (palissage) - czynność polegająca na przymocowaniu pędów winorośli do palików lub do drutu poprowadzonego równolegle do ziemi, w celu nadania im odpowiedniego kierunku

Rafle (fr.) - wszystkie szypułki i trzonki, które tworzą konstrukcję kiści winogrona

Rozkwitanie (débourrement) - otwieranie się pąków winorośli na wiosnę

Rozmnażanie przez odkłady (marcottage) - metoda polegająca na przyginaniu bocznych gałęzi winorośli do ziemi, gdzie przymocowane i obsypane ziemią zaczynają wypuszczać korzenie; następnie ukorzenione w ten sposób pędy odcina się od winorośli macierzystej i przesadza

Sadzić „en foule” (planter en foule) - termin określający różne sposoby sadzenia winorośli, np. bez wyznaczania rzędów, w rzędach położonych bardzo blisko siebie lub mieszając różne gatunki szczepów

Sagate (fr.) - odrośl wyrastająca z dolnej części pnia winorośli służącej za podkładkę

Skórka (peau) - cienka powłoka okrywająca jagody winogron; bogata w garbniki, pigmenty i substancje aromatyczne, które odpowiedzialne są za kolor i zapach wina; podczas dojrzewania winogron, skórka pokrywa się szarym, woskowym nalotem, bogatym w drożdże, które przyśpieszają proces fermentacji

Systemiczny (systémique) - przenikający do rośliny przez korzenie lub liście i rozprzestrzeniający się po wszystkich jej tkankach; termin używany w odniesieniu do niektórych środków ochrony roślin

Szczepienie (greffage) - sposób wegetatywnego rozmnażania winorośli, polegający na odcięciu pędu z jednej winorośli i przeniesienia go na odpowiednio przycięty pęd innej, ukorzenionej winorośli, zwanej podkładką, gdzie po ich zrośnięciu powstaje nowa roślina tj. szczep

Szypułka (pédoncule) - łodyżka, na której osadzony jest kwiat

Taille en vert (fr.) - suma zabiegów, którym poddaje się winorośl posiadającą liście; należą do nich m.in. obrywanie niepotrzebnych liści i ogławianie; zabiegi te praktykuje się w czerwcu i we wrześniu i mają one na celu pozostawienie wolnego przejścia między rzędami i ukierunkowanie pracy pnia winorośli ku gronom

Téléphone (fr.) - system przywiązywania pędów przy użyciu podwójnego drutu, wspomagający wzrost winorośli w celu stworzenia ściany z liści

Terroir (fr.) - zespół czynników związanych z geograficzną lokalizacją winnicy, które wpływają na cechy i indywidualność każdego wina; należą do nich gleba, klimat, ukształtowanie terenu, opady, nasłonecznienie

Traluire (fr.) - termin używany w Szwajcarii na określenie fazy dojrzewania winogron, mającej miejsce w sierpniu; podczas której winogrona zmieniają kolor

Travaux en vert - suma zabiegów, którym podaje się winorośl w okresie wegetacyjnym; należą do nich usuwanie pączków liściowych lub młodych pędów, zielone zbiory, ogławianie czy obrywanie liści; zabiegi te praktykuje się zimą i mają one na celu ograniczenie rozwoju pędów, zapewniając przy tym właściwe dojrzewanie winogron

Trie (fr.) - zbiór winogron dotkniętych pleśnią szlachetną, używanych do produkcji win likierowych

Trzonek / szczecinka (pédicelle) - odgałęzienie szypułki zakończone kwiatem

Tyczka (echalas) - kij drewniany lub metalowy służący do prowadzenia winorośli; jego kształt zależy od rozmiarów winorośli

Vaso (hiszp.) - patrz forma „gobelet”

Véraison (fr.) - patrz dojrzewanie winogron

Vitis coignetiae (łac.) - gatunek winorośli pochodzący z Azji; uprawiany do celów dekoracyjnych; charakteryzuje się dużymi liśćmi, które jesienią nabierają pięknego, szkarłatnego koloru

Vitis labrusca (łac.) - gatunek winorośli pochodzący z Ameryki Północnej; daje wina o charakterystycznym lisim posmaku

Vitis riparia (łac.) - gatunek winorośli pochodzący z Ameryki Północnej; dzięki swojej dobrej odporności na Phylloxera vastatrix używany często jako podkładka do szczepienia winorośli; daje winogrona, które szybko dojrzewają

Vitis vinifera (łac.) - gatunek winorośli pochodzący i uprawiany powszechnie w Europie; wywodzi się z niego wiele szczepów m.in. cabernet, merlot, pinot czy sauvignon; wrażliwy na choroby i działanie Phylloxera vastatrix

Winobranie (vendanges) - zbiór dojrzałych winogron

Winobranie mechaniczne (vendanges mécaniques) - zbiór winogron przy użyciu maszyny

Winobranie ręczne (vendanges manuelles) - zbiór winogron przy udziale zbieraczy

Winorośl japońska - patrz Vitis coignetiae

Winorośl labruska - patrz Vitis labrusca

Winorośl lisia - patrz Vitis labrusca

Winorośl pachnąca - patrz Vitis riparia

Winorośl właściwa - patrz Vitis vinifera

Zadarnianie (enherbement) - hodowanie trawy między rzędami winorośli w celu regulowania ich gospodarki wodnej i mineralnej oraz w celu kontrolowania ich wzrostu i wydajności

Zakładanie upraw wielogatunkowy (complanter 2) - czynność polegająca na sadzeniu razem różnych gatunków winorośli

Zawiązywanie się owoców (nouaison) - faza cyklu rozwojowego winorośli, polegająca na przemianie zalążni kwiatu w owoc

Zdrewniały (aouté) - o pędzie winorośli, który uległ lignifikacji

Zielone zbiory (vendanges en vert) - usuwanie nadmiaru kiści winogron z krzewu aby zapewnić właściwe dojrzewanie pozostałym owocom; dzięki temu zabiegowi zwiększa się jakość produkowanego wina

Zwinięty do wewnątrz (involuté) - o liściu, którego brzegi zamykają się do wewnątrz

Zwinięty pod spód (révoluté) - o liściu, którego brzegi zawijają się pod spód

Created by 4lc Ta strona jest przeznaczona dla osób mających ukończone 18 lat.