Przechowywanie wina

Dobrze, jeśli nasza piwnica lub magazyn są dostatecznie duże, by pomieścić większe ilości wina. To, przeznaczone do długiego leżakowania, przechowujemy jedynie wówczas, gdy mamy zapewnione odpowiednie warunki. Pomieszczenie to powinno mieć stałą i dość niską temperaturę (10-15°C), a także odpowiednią wentylację, by uniknąć zawilgocenia. Nie wolno przechowywać w nim żadnych przedmiotów, które wydzielają jakikolwiek zapach. Trzeba też zadbać o odpowiednią izolację od drgań wywoływanych np. przez przejeżdżające w pobliżu samochody, od hałasu i zapachów. Wskazane jest światło rozproszone, natomiast zdecydowanie należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Nawet jeśli nasza piwnica to tylko magazyn, warto dbać o czystość i porządny wygląd. Klienci lubią odwiedzać nawet najskromniejsze piwniczki. Półki najlepiej wykonać z drewna, ceramiki lub cementu, które są bardziej odporne na wahania temperatury niż metal.

Butelki przechowujemy poziomo, zwrócone etykietami do góry i pogrupowane według rejonów pochodzenia lub rodzajów. Poziome ułożenie jest bardzo ważne, ponieważ sprawia, że korek butelki jest w stałym kontakcie z płynem, zachowując elastyczność. Dodatkowo takie przechowywanie umożliwia utrzymanie stałej temperatury zawartości butelek, kiedy przechowujemy ich znaczną liczbę.

Jeśli w pomieszczeniu dochodzi do wahań temperatury, wina musujące, białe i różowe warto trzymać najniżej, przy samej podłodze, gdzie jest najchłodniej. Dojrzewające wina czerwone oraz mocne wina deserowe mogą być przechowywane wyżej, ponieważ zawarty w nich alkohol działa konserwująco.

Należy prowadzić ewidencję posiadanych win, w podziale na ich rodzaje i roczniki, z informacją o cenach zakupu. W większych piwnicach wina kataloguje się i oznacza specjalnymi kodami, pod którymi figurują w systemie ewidencji komputerowej, rejestrującej wszelkie zmiany stanu.